Zadaće fakulteta su:

• organiziranje i obavljanje znanstveno-nastavnog rada za obrazovanje kadrova s visokom stručnom spremom za potrebe gospodarskih i drugih  javnih djelatnosti u području građevinarstva sa zvanjima: diplomirani inženjer građevinarstva, prvostupnik građevinarstva i magistar građevinarstva;

• organiziranje i obavljanje znanstveno-nastavnog rada za stjecanje znanstvenog stupnja doktora znanosti;

• organiziranje sustavnog praćenja i korištenja znanstvenih dostignuća, te pripremanje kadrova za samostalan znanstvenoistraživački rad;

• osiguravanje uvjeta za izradu udžbenika i priručnika za potrebe znanstveno-nastavnog procesa;

• usklađivanje, neposredno ili preko drugih institucija, potreba gospodarstva sa suverenim znanstvenim i tehničkim razvojem;

• suradnja s drugim znanstvenoistraživačkim institucijama i visokim učilištima u zemlji i inozemstvu kako u organiziranju i unapređivanju zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata tako i u znanstveno-nastavnom procesu. U tom pogledu posebno je dobra suradnja s Udrugom hrvatskih građevinskih fakulteta (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru) i Udrugom hrvatskih fakulteta sa studijem arhitekture (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru).