Raspored nastave za studij građevinarstva

Preddiplomski studij građevinarstva

 

Ljetni semestar (2019./2020.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina

  

Diplomski studij građevinarstva - smjer: opći

 

Ljetni semestar (2019./2020.) 

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: konstrukcije

 

Ljetni semestar (2019./2020.) 

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

 

Ljetni semestar (2019./2020.) 

Prva godina

Druga godina