Raspored nastave za studij građevinarstva

Preddiplomski studij građevinarstva

Zimski semestar (2019./2020.)

Prva godina

Druga godina

Treća godina

  

Diplomski studij građevinarstva - smjer: opći

Zimski semestar (2019./2020.)

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: konstrukcije

Zimski semestar (2019./2020.)

Prva godina

Druga godina

 

Diplomski studij građevinarstva - smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo

Zimski semestar (2019./2020.)

Prva godina

Druga godina