Povijest Fakulteta

Građevinski fakultet u Mostaru je visokoškolska ustanova u području građevinarstva. Započeo je s radom 1. rujna 1978., a službeno je registriran 11. svibnja 1979. godine Rješenjem Privrednog suda u Mostaru broj U-1248/79.
Otvaranje Građevinskog fakulteta u Mostaru proisteklo je iz naraslih potreba regije za obrazovanjem visokoškolskih kadrova građevinske struke i razvijanja znanstvenoistraživačkog i stručnog rada iz područja građevinarstva, kao temeljnih pretpostavki i nositelja daljnjeg gospodarstvenog i društvenog razvitka regije. Od početka djelovanja Fakultet nastoji u svakom pogledu postati dio jedinstvenog europskog visokoobrazovnog sustava i prostora. Fakultet je sazreo i u potpunosti uskladio svoj nastavni plan i program s načelima Bolonjske deklaracije. Temeljem toga od akademske 2005./2006. Sveučilišni studij građevinarstva ustrojen je u dvije razine: preddiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) i diplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova).
Fakultet je sve do 2008. djelovao u zakupljenom prostoru općinske zgrade (bivši Đački dom) u ulici Kralja Zvonimira 14. Svečano otvaranje nove zgrade, za koju je sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske, održano je 13. studenog 2008. Isti dan je otvoren i Međunarodni znanstveni simpozij Modeliranje konstrukcija, koji je bio jedna od manifestacija kojom je Fakultet obilježio 30 obljetnicu postojanja. Povodom 30. obljetnice postojanja izdana je i monografija "30 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru".
Fakultet je u 2012. godini prošao akreditaciju studijskog programa građevinarstva koju je obavio međunarodni ekspertni tim u okviru projekta ESABIH (European Union Standards for accreditation of study programmes on BiH universities).
Najznačajnija znanstvena aktivnost na Fakultetu otpočela je u lipnju 2011. godine pokretanjem elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, e-Zbornika, koji se tijekom narednih godina pojavio u nekoliko baza, tako da smo postali puno vidljiviji i citiraniji što je od izuzetnog značaja za napredak naših nastavnika kod izbora u znanstveno nastavna zvanja.
Akademske 2017./18. na Fakultetu je pokrenut Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova), uz punu podršku Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba, zatim Udruge studija arhitekture i urbanizma u Hrvatskoj (USAUH – Arhitektonski Fakultet Zagreb, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, Građevinski fakultet Osijek i Građevinski fakultet Mostar) čiji smo ravnopravni član postali 2017. godine. U svibnju 2017. godine Fakultet je posjetilo Stručno povjerenstvo Agencije za akreditaciju AZVO RH, a u srpnju 2017. dobili smo pozitivno Izvješće o akreditaciji.
Fakultet je 2018. godine obilježio 40. obljetnicu postojanja održavanjem nekoliko značajnih simpozija, u mjesecu lipnju 3. po redu Simpozij o kršu i kamenu Hercegovina - zemlja kamena, u listopadu znanstveno-stručni skup Geo-expo 2018 gdje je Fakultet bio suorganizator skupa i u mjesecu studenom Znanstveno stručni skup 40 za budućnost. Povodom ovoga jubileja izdana je i monografija 40 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Iste je godine u rujnu proslavljena 10. obljetnica Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta (Građevinski fakultet Zagreb, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, Građevinski fakultet Osijek, Građevinski fakultet Rijeka i Građevinski fakultet Mostar) kada je Fakultet u ulozi predsjedavajuće članice Udruge u razdoblju od veljače 2017. do veljače 2019. godine.
U akademskoj 2019./2020. godini Fakultet je pokrenuo dva studija - Sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) i Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova).
Fakultet je 4. rujna 2018. godine  prestao djelovati kao pravna osoba i postao je ustrojbena jedinica Građevinski fakultet u integracijskom procesu Sveučilišta u Mostaru.
Krajem 2018. godine Fakultet je ušao kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru u proces institucionalne reakreditacije izradom Samoevaluacijskog izvješća Sveučilišta u Mostaru i podnošenjem zahtjeva za reakreditaciju Sveučilišta u Mostaru u siječnju 2019. nadležnom Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa HNŽ. Pozitivno Izvješće komisije od strane agencije HEA BiH izrađeno je u studenom 2019, a u veljači (26. 2. 2020.) Sveučilištu je svečano uručeno Rješenje o reakreditaciji, izdano 3.veljače 2020. od strane Ministarstva obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019.-2024. godine.

Monografija 30 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Monografija 40 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

gfmo 02Zgrada u kojoj je Građevinski fakultet djelovao do 2008.

 

gfmo 01
Osiguranje-kvalitete Nova zgrada Građevinskog fakulteta.