Dekan: prof. dr. sc. Maja Prskalo
Prodekan za nastavu:      doc. dr. sc. Ante Džolan
Prodekanica za znanost: prof. dr. sc. Amira Galić
Pomoćnica prodekanice za znanost:   doc. dr. sc. Mirna Raič
Tajnik fakulteta: Renata Prce Antunović, dipl. iur.