Obavijest o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u najam poslovnog prostora – kopirnice

Obavijest o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u najam poslovnog prostora – kopirnice u zgradi Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru