Stipendiranje kraćeg boravaka u Velikoj Britaniji

bst

British Scholarship Trust nudi mogućnost stipendiranja kraćeg boravaka u Velikoj Britaniji mladim istraživačima do 30 godina koji su polaznici poslijediplomskih studija u matičnoj zemlji.
Rok za dostavu prijava je 1. ožujka 2021., a više infomacija o uvjetima i načinu prijave može se pronaći na sljedećoj poveznici.