Online nastava - statistika

57 kolegija (100 %) iz ljetnog semestra otvoreni su u SUMARUM-u i 77 % studenata je upisano na kolegije. Pozivamo studente, koji to još nisu učinili, da se prijave s AAI podacima u SUMARUM.