Ivan Prusina

Event

When:
Čet, 26. studenoga 2020, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: IVAN PRUSINA
s brojem indeksa: 423/D
dana, 26. 11. 2020. u 11:00 sati, u predavaonici F
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVAN LOVRIĆ, predsjednik
2. dr. sc. BORIS ČUTURA, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
IDEJNI PROJEKT ZAPADNE OBILAZNICE ČITLUKA
kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. BORISA ČUTURE.