Marija Perić

Event

When:
Pet, 30. listopada 2020, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MARIJA PERIĆ
s brojem indeksa: 457/D
dana, 30. 10. 2020. u 12:00 sati, u UČIONICI A 
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. lVAN LOVRIČ, predsjednik
2. dr. sc. lVANA DOMLJAN, mentorica i članica
3. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA
kojeg je uradila kod mentorice izv. prof. dr. sc. lVANE DOMLJAN.