UPIS STUDENATA sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva u akademsku 2019./2020.

Obavijest o upisu studenata sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva i sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademsku 2019./2020. godinu (ne odnosi se na studente koji I. godinu studija upisuju prvi put).