Inicijativa Bavarskog državnog ministarstva znanosti i umjetnosti zajedno sa sveučilištima iz Bavarske

bavaria ministry

Bavarsko državno ministarstvo znanosti i umjetnosti zajedno sa sveučilištima iz Bavarske pokreću novu marketinšku inicijativu čiji je cilj potaknuti interese i mogućnosti mladih znanstvenika, doktora znanosti, postdoktoranada kao i gostujućih predavača.
Više informacija o inicijativi dostupno je na sljedećoj poveznici
oni koji su zainteresirani za studiranje u Bavarskoj na preddiplomskim ili diplomskim studijima mogu pronaći više informacija na sljedećoj poveznici.