Ažuriran je raspored ispita u ljetnom ispitnom roku

Ažuriran je raspored ispita u ljetnom ispitnom roku. Termini ispita na nekim kolegijima  su izmijenjeni.