Službene e-mail adrese za studente

gsuite adrese 3

IT Centar Sveučilišta u Mostaru uspješno je kreirao e-mail adrese za sve studente Sveučilišta u Mostaru unutar GSuite for Education rješenja. SUMIT je kreirao i aplikacijsko rješenje za
preuzimanje e mail adresa koje omogućava svakom studentu da prijavom u svoj AAI profil preuzme svoju e-mail adresu. Pročitajte upute za preuzimanje adresa.