Studentski zbor

fb1

Vodstvo studentskog zbora Građevinskog fakulteta u 2018./2019.


Predsjedniik: Kristijan Živkušić
Zamjenica predsjednika - Ivana Buhovac


Članovi studentskog zbora Građevinskog fakulteta

Preddiplomski studij građevinarstva:

1. godina

Predstavnik – Sven Martinović
Zamjenica – Matea Kelava

2. godina

Predstavnik – Stipe Mandić
Zamjenik – Petar Jurič

3. godina

Predstavnica – Gabrijela Miličević
Zamjenica – Katarina Galić

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma:

1. godina

Predstavnik – Tomislav Prskalo
Zamjenica – Darija Kozina

2. godina

Predstavnica – Dorotea Flis
Zamjenik – Josip Jurinić

 

Diplomski studij:

Smjer: opći
Predstavnica – Barbara Filipović
Zamjenica – Jelena Burić

Smjer: konstrukcije
Predstavnik – Ivan Matijević
Zamjenik – Kristijan Živkušić

Smjer: hidrotehnika i okolišno inženjerstvo
Predstavnica – Petra Merdžo
Zamjenica – Kristina Ćorić

2. godina
Smjer: opći – Morena Rajković
Smjer: konstrukcije – Brigita Šunjić