Nastava

Nastavni plan u akademskoj 2017./2018. godini

Raspored nastave u akademskoj 2017./2018. godini

Kalendar ispitnih rokova (po predmetima) u akademskoj 2017./2018. godini

Kalendar ispitnih rokova (po datumu) u akademskoj 2017./2018. godini

Kalendar akademske 2018./2019. godine

Neradni dani u akademskoj 2018./2019. godini

 

Kodeks ponašanja studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Pravilnik o studiranju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

Završni rad

Diplomski rad

 

Statistika

 

Knjiga nastave

 

Terenska nastava

gfsum 1
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01