Branka Šunjić, dipl. iur.     tajnik fakulteta
Marijana Tokić tajnica dekana 
Edita Soče voditeljica studentske referade
Mirela Šakota voditeljica računovodstva
Marija Marijanović djelatnica u studentskoj referadi
Angela Glibić knjižničarka
Mate Lovrić  domar
Toni Cvitković portir
Lidija Bošnjak čistačica
Angelina Soldo čistačica