fb1

Vodstvo studentskog zbora Građevinskog fakulteta u 2017./2018.


Predsjednica: Katarina Čivčija
Zamjenica predsjednice - Anamaria Golemac


Članovi studentskog zbora Građevinskog fakulteta

Preddiplomski studij građevinarstva:

1. godina
Predstavnica - Jelena Visković 
Zamjenica - Nina Tolo

2. godina
Predstavnica - Gabrijela Miličević
Zamjenik - Petar Jelonjić

3. godina
Predstavnik - Ivan Brajković
Zamjenik - Kristijan Živkušić

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma:

1. godina
Predstavnica - Ana Bogdanović 
Zamjenica - Gabrijela Rajič


Diplomski studij:

1. godina
Smjer: opći - Martina Soldo
Smjer: konstrukcije - Brigita Šunjić

2. godina
Smjer: opći - Vladimir Jelavić
Smjer: konstrukcije - Mario Matijević
Smjer: Arhitektonsko Urbano Inženjerstvo – Petar Bekavac