USLUGE KNJIŽNICE

UPIS

POSUDBA

RAD U ČITAONICI 

 

 

UPIS

Članovi mogu biti svi redovno upisani studenti Fakulteta, bez plaćanja članarine. Prije prve posudbe, student se mora upisati u knjižnicu. Upis uključuje ispunjavanje Upisnog lista uz predočenje indeksa.
Nakon diplomiranja ili u slučaju napuštanja Fakulteta, student je dužan vratiti svu zaduženu literaturu. Izdavanjem potvrde potvrđuje se potpuno razduženje.

 

 

POSUDBA

Cjelokupni fond knjižnice dostupan je korisnicima za rad u čitaonici. Udžbenička literatura posuđuje se na korištenje izvan knjižnice. Rječnici, enciklopedije, priručnici, diplomski i završni radovi, magistarske radnje i doktorske disertacije, časopisi ne posuđuju se izvan knjižnice, već se daju na korištenje u čitaonici.
Pravila posudbe:
- Student može biti istovremeno zadužen za najviše dvije knjige, na rok od četiri mjeseca.
- Za svaku posuđenu knjigu ispunjava se revers-zaduženje (upisuju se podatci o posuđenoj publikaciji, osobni podatci i rok posudbe).
- Posudbeni rok može se na zahtjev studenta produžiti, ali samo ako literatura nije tražena od strane drugih korisnika.

 

 

RAD U ČITAONICI

Za rad u čitaonici studenti mogu koristiti cjelokupni knjižnični fond ili vlastitu literaturu. Za svaku posuđenu knjigu iz fonda knjižnice za rad u čitaonici vodi se evidencija.
Čitaonica je predviđena isključivo za individualno učenje. Svi korisnici tijekom boravka u knjižnici, učenja ili posudbe udžbeničke literature za vani, moraju poštivati mir i tišinu.
U čitaonici nije dozvoljeno:
- grupni rad,
- upotreba mobitela,
- upotreba walkman-a i sličnih uređaja,
- unošenje i konzumiranje hrane i pića osim vode u zatvorenoj boci.
Korisnici mogu donijeti i koristiti svoja prijenosna računala te koristiti bežični internet.