sumarum2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1    

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva:

1. Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (ukoliko 
   prilikom prijave nisu bili predani originali), 

2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu,

3. Dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),

5. Priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

6 Indeks, kupuje se u referadi. Pogledajte primjer popunjenog indeksa za Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva. Na prvoj stranici popunjavaju se osobni podaci analogno primjeru, a druga i treća stranica se popunjava prepisujući s primjera popunjenog indeksa za Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva. 

7. Upisni obrasci koje treba preuzetipopunitispremiti i poslati putem online obrasca prije dolaska na Fakultet.

Preuzimanje upisnih obrazaca

Matični list

Upisni list

Statistički obrazac

Kratka anketa

 

Primjeri popunjenih obrazaca

Matični list

Upisni list

Statistički obrazac

 

Online predaja upisnih obrazaca

sumarum 1     facebook icon2   instagram   youtubepng 1