Prijava za upis u 2020./2021. na Sveučilišni diplomski studij građevinarstva

 

Treba poredati preferirane smjerove od 1 do 3. U razredbenom će postupku biti određen smjer.

Obavezno*