Povijest Fakulteta

Građevinski fakultet u Mostaru je visokoškolska ustanova u području građevinarstva. Započeo je s radom 1. rujna 1978., a službeno je registriran 11. svibnja 1979. godine Rješenjem Privrednog suda u Mostaru broj U-1248/79.
Otvaranje Građevinskog fakulteta u Mostaru proisteklo je iz naraslih ptreba regije za obrazovanjem visokoškolskih kadrova građevinske struke i razvijanja znanstvenoistraživačkog i stručnog rada iz područja građevinarstva, kao temeljnih pretpostavki i nositelja daljnjeg gospodarstvenog i društvenog razvitka regije. Od početka djelovanja Fakultet nastoji u svakom pogledu postati dio jedinstvenog europskog visokoobrazovnog sustava i prostora. Fakultet je sazreo i u potpunosti uskladio svoj nastavni plan i program s načelima Bolonjske deklaracije. Temeljem toga od akademske 2005./2006. Sveučilišni studij građevinarstva ustrojen je u dvije razine: preddiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) i diplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova).
Fakultet je sve do 2008. djelovao u zakupljenom prostoru općinske zgrade (bivši Đački dom) u ulici Kralja Zvonimira 14 (bivša ulica Ante Zuanića). Pri osnutku Fakulteta planirana je i izgradnja zgrade Fakulteta u sklopu sveučilišnog kampusa, no, zbog nedostatka financijskih sredstava na to se čekalo sve do 2008. Na dan 2. veljače 2007. započeta je izgradnja nove zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, za koju je sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske u sklopu I. faze investiranja u objekte kampusa Sveučilišta u Mostaru. Svečano otvaranje nove zgrade održano je 13. studenog 2008. Isti dan je otvoren i Međunarodni znanstveni simpozij Modeliranje konstrukcija, koji je bio jedna od manifestacija kojom je Fakultet obilježio 30 obljetnicu postojanja. Povodom 30. obljetnice postojanja izdana je i monografija "30 godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru".
Fakultet je u 2012. godini prošao akreditaciju studijskog programa građevinarstva koju je obavio međunarodni ekspertni tim u okviru projekta ESABIH (European Union Standards for accreditation of study programmes on BiH universities).

Monografija "30 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU"

 

gfmo 02Zgrada u kojoj je Građevinski fakultet djelovao do 2008.

 

gfmo 01
Nova zgrada Građevinskog fakulteta.

gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
alumni banner o