Programi stipendiranja Vlade Rumunjske

vrum

Vlade Rumunjske financira programe stipendiranja stranih državljana za akademsku 2020/2021. godinu. 
Prijavne obrasce i više informacija možete pronaći na web stranicama: na rumunjskom: www.mae.ro/node/10250, na engleskom: www.mae.ro/node/10251 i na francuskom jeziku: www.mae.ro/node/10253.
Rok za podnošenje prijava je 16. ožujak 2020. godine a nekompletne prijave se neće uzimati u razmatranje.