Održana radionica Izrada tenderske dokumentacije na primjeru nabavke projektne dokumentacije za brzu cestu Mostar - Široki Brijeg - granica RH

Na Građevinskom je fakultetu 16. prosinca 2019. godine održana radionica o izradi tenderske dokumentacije.
Četverosatnu je radionicu sa studentima diplomskoga studija vodila Marijana Goluža Prkačin, mag. građ. iz JP Autoceste FBiH.
Simuliran je postupak izrade tehničkoga dijela tenderske dokumentacije za nabavku idejnog i glavnog projekta brze ceste.

radionica doktorski studij 1

radionica doktorski studij 2

radionica doktorski studij 3

radionica doktorski studij 4