Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku 2018./2019. godinu

rektorove nagrade 2019 1

Dobitnici Rektorove nagrade s Građevinskog fakulteta za akademsku 2018./2019. godinu:

Stipe Mandić, student III godine preddiplomskog studija građevinarstva,
Kristijan Živkušić, student II godine diplomskog studija građevinarstva,
Gabrijela Rajič, studentica III godine preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma.