Dobitnici Dekanove nagrade za 2018./2019.

Dekanove nagrade za 2018./2019. godini uručene su sljedećim studentima i nastavnicima/asistentima:

Ivana Bošnjak za najbolji postignuti uspjeh na I. godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 4,25.

Stipe Mandić za najbolji postignuti uspjeh na II. godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 4,83.

Petra Merdžo za najbolji postignuti uspjeh na I. godini sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 5,00.

Ivo Ćorić za najbolji postignuti uspjeh na II. godini sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 5,00.

Tomislav Prskalo za najbolji postignuti uspjeh na I. godini sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma s prosjekom ocjena 4,17.

Gabrijela Rajič za najbolji postignuti uspjeh na II. godini sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma s prosjekom ocjena 4,22.

Asistent Boris Soldo, dipl. ing. arh. za najbolje ocjenjenog nastavnika/asistenta prema ocjeni provedene studentske ankete.

mr. sc. Anton Vrdoljak, viši asistent za postignute znanstvene rezultate i međunarodnu suradnju.

 

Dekanove pohvale za izvannastavne aktivnosti dobili su:

Tea Vukoja za uspješno organiziranje Natjecanja u modeliranju mostova i Međunarodnu studentsku konferenciju „Valja nama preko 2019“,

Kristijan Živkušić za uspješno organiziranje Natjecanja u modeliranju mostova i Međunarodnu studentsku konferenciju „Valja nama preko 2019“ i 

Kristina Ćavar kao glavna urednica časopisa „Nestabilnost“.