Šlesko tehnološko sveučilište u Gliwicama - Natječaj za studentsku mobilnost

silesian university

Otvoren je natječaj Šleskog tehnološkog sveučilišta u Gliwicama, Poljska, za studentsku mobilnost za ukupno 6 stipendija (na razini BiH) preddiplomskog i diplomskog studija u okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od pet mjeseci za ljetni semestar akademske 2019./2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. studenoga 2019. do 15:00 sati.

1. Prijavni obrazac (privitak);

2. CV (privitak);

3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);

4. Potvrdu o znanju engleskog jezika (min B1);

5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (uključujući sve ostvarene studijske cikluse);

6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak).

7. Biometrijsku fotografiju (PDF ili JPG format).

Preporuka studentima:
pogledati na stranici Sveučilišta https://incoming.polsl.pl/ mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.