REALIZIRAN GLAVNI PROJEKT SANACIJE I UREĐENJA PARKA U OKVIRU KAMPUSA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Temeljem Ugovora o dodijeli financijskih sredstava zaključenog 7. svibnja 2019. godine između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Građevinskog istraživačkog centra d.o.o. Mostar (broj: 01-09-2-1617/2019) dana 15. listopada 2019. godine završena je realizacija projekta Glavni projekt sanacije i uređenja parka u okviru Kampusa Sveučilišta u Mostaru.
Od ukupne ugovorene vrijednosti od 125.000,00 KM Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH projekt je financirao u iznosu od 100.000,00 KM, a Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar u iznosu od 25.000,00 KM.
Zahvaljujemo se Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH na dodijeljenim nam sredstvima koja imaju karakter financijske pomoći.

Direktor Građevinskog istraživačkog
centra d.o.o. Mostar
doc. dr. sc. Goran Šunjić