Početak nastave

Nastava na I. (prvoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva, na I. (prvoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma i na I. (prvoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike akademskoj 2019./2020. godini počinje u ponedjeljak 30. rujna 2019. u 10:00 sati, tradicionalnim brucoškim satom u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače.
Tog dana, osim svečanog brucoškog sata, neće biti druge nastave!

Nastava će se, po utvrđenom rasporedu, nastaviti održavati od utorka 1. listopada 2019. godine.

Nastava na II. (drugoj) i III. (trećoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva, na II. (drugoj) i III. (trećoj) godini sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, te na I. ((prvoj) i II. (drugoj) godini sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2019./2020. godini počinje u ponedjeljak 7. listopada 2019. godine.