Javni natječaj za potporu obavljanja studentske prakse u inozemstvu

mobilnost

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH raspisala je javni natječaj za potporu obavljanja studentske prakse u inozemstvu za studente javnih sveučilišta. Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji može se pronaći na sljedećoj poveznici.