JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
S E N A T

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-2379/14 od 16. prosinca 2014. godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-2598/21 od 14. travnja 2021. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru
„Građevinarstvo“
Doktorski studij „Građevinarstvo“, u trajanju od 3 godine.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti (dr. sc.) ekvivalent Ph.D.
Školarina iznosi 6.000,00 KM po godini.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru Građevinski fakultet
Matice hrvatske 88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za upis na doktorski studij „Građevinarstvo“

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

Rok prijave:
Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, mrežnim stranicama Sveučilišta u Mostaru i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.


prof. dr. sc. Zoran Tomić, v. r.