Program razmjene mladih: Zapadni Balkan upoznaje Japan - most u budućnost

Western Balkans Meet Japan Cover 2021 1024x640

Razmjenu organizira Ministarstvo vanjskih poslova Japana u suradnji s Uredom za regionalnu suradnju mladih (RYCO) organiziraju program razmjene mladih: Zapadni Balkan upoznaje Japan - most u budućnost u vremenu od 10. do 18. svibnja 2021. 

Cilj programa je upoznavanje i prepoznavanje političkih, intelektualnih, kulturoloških te prijateljskih spona putem međunarodne razmjene. Ciljna skupina su studenti preddiplomskih i diplomskih studija u dobi od 20 do 25 godina, a krajnji rok za podnošenje prijava je 22. veljače 2021. Više informacija o programu i načinu prijave na isti može se pronaći na sljedećoj poveznici.