Koridor Vc, Zenica Baypass – ispitivanje pokusnim opterećenjem

U listopadu i studenome 2020. godine djelatnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izvršili su ispitivanje pokusnim opterećenjem na ukupno deset vijadukata, računajući lijevi i desni vijadukt, koji su sastavni dijelovi autoceste na Koridoru Vc, a nalaze se na obilaznici Grada Zenica, odnosno Zenica Baypass, Zenica jug – Zenica sjever. Na dionici Klopče – Donja Gračanica ispitani su vijadukti: Klopče, Klopačke stijene, Anex Babina Rijeka, Babina Rijeka, Pehare i Ričice.

ispitivanje zenica bypass 01Vijadukt BABINA RIJEKA

Izdvojit ćemo ispitivanje vijadukta Babina Rijeka, trenutačno najvišeg izgrađenog vijadukta u Bosni i Hercegovini s maksimalnom visinom od 120 metara. Vijadukt se sastoji od dva paralelna objekta pojedinačne dužine 385 metara. Objekti imaju po tri raspona oslonjena na dva krajnja i dva srednja stuba. Oba su objekta građena metodom slobodne konzolne gradnje sa srednjim rasponom od 165 metara. Rasponska konstrukcija je sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine, izvedena od prednapregnutog betona. Srednji stupovi su visine cca 60 i 80 metara. Temeljenje objekata je na armiranobetonskim bunarima dubine 18 metara i promjera 12 metara. Kao pokusno opterećenje korišteno je 10 teretnih vozila mase oko 400 kN postavljenih u različite sheme opterećenja kako bi se dobio maksimalan utjecaj na konstrukciju mosta.

U provedenim ispitivanjima ispred Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su:
prof. dr. sc. Mladen Glibić - voditelj ispitivanja;
doc. dr. sc. Mladen Kustura;
Marino Jurišić, mag. građ. i
Željko Mikulić, dipl. ing. građ.
Planirano otvaranje ove dionice je 25. studenoga 2020. godine.
Fotografije s ispitivanja možete pogledati u fotogaleriji.