POČETAK NASTAVE ZA VIŠE GODINE STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA

Budući da su se upisi na više godine studija na zahtjev studenata prolongirali za naredni tjedan, cjelokupna nastava u prvom tjednu za više godine studija arhitekture i urbanizma odvijat će se ONLINE do formiranja konačnih grupa.
Raspored objavljen na web stranici Fakulteta vrijedi za prvi tjedan nastave za više godine studija arhitekture i urbanizma.