Nastava na Sveučilištu u Mostaru održavat će se kroz kombinirani model

Na današnjem kolegiju uprave SUM-a i dekana fakulteta, predsjednika Studentskoga zbora, SUMIT-a i Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete donesen je zaključak da će se nova akademska godina i nastava na Sveučilištu u Mostaru izvoditi u klasičnom obliku sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama.

Nastava na prvoj godini preddiplomskih studija na svim fakultetima započet će u klasičnom obliku dok će nastava na ostalim godinama preddiplomskih i diplomskih studija biti organizirana kroz kombinirani model, odnosno dio nastave će se izvoditi klasično, dio online, a sve u skladu s mogućnostima fakulteta vodeći računa o epidemiološkim mjerama. O rasporedu i načinu održavanja nastave, sukladno navedenom modelu, odluke će donositi svaki fakultet s obzirom na to da svako znanstveno područje ima i svoje specifičnosti.

S obzirom na to da prve godine imaju veliki broj studenata, svečani početak nastave bit će održan online zbog nemogućnosti organizacije takvoga događaja sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama, a o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni.