Obrana teme doktorskog rada pristupnice/doktorandice Danijele Maslać

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice/doktorandice Danijele Maslać, pod naslovom Testiranje metoda procjene kritične vremenske praznine na malim gradskim kružnim raskrižjima na temelju mjerenog kapaciteta održana je u utorak, 1. 9. 2020. u 11:00 sati online, putem Google Meeta, pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

- Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, predsjednik

- Izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet) mentor

- Doc. dr. sc. Boris Čutura, Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, član.

Kandidatkinja je uspješno prezentirala rad i odgovorila na postavljena pitanja Povjerenstva.

danijela maslac obrana teme doktorskog rada 1

danijela maslac obrana teme doktorskog rada 2

danijela maslac obrana teme doktorskog rada 3

danijela maslac obrana teme doktorskog rada 4