Prijave za upis u II. upisnom roku (građevinarstvo, geodezija i geoinformatika)

GF zaglavlje za web studij G AiU GiG 2020 2 upisni rok 2

Prijave u II. upisnom roku za upis u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva te u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike akademske 2020./2021. započet će 31. kolovoza i trajat će do 11. rujna 2020.