Odobreno financiranje Erasmus+ projekta InAMath - An interdisciplinary approach to mathematical education

Prema Odluci Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske odobreno je financiranje projekta InAMath - An interdisciplinary approach to mathematical education (Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201) za područje odgoja i općeg obrazovanja). Voditelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a partneri su Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna sola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Osnovna škola Nikola Tesla, Sveučilište u Mostaru, Univerza na Primorskem, Univerzitet u Novom Sadu. Cilj je ovog projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Mjere uključuju osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu scenarija koji će biti dostupni edukatorima i edukaciju učitelja kojom će steći potrebne kompetencije za osmišljavanje i provedbu takvih aktivnosti.

Odluku možete otvoriti putem poveznice

uniri        ctk           os hjh1        os nt              

os hjh vp               sum           unp            uns