Prijave za upis na preddiplomske studije u 2020./2021. u II. upisnom roku

GF zaglavlje za web studij G AiU GiG 2020 prijave 2 upisni rok2

Pošto je u I. upisnom roku za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva i prvu godinu preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike akademske 2020./2021. ostalo slobodnih mjesta, provest će se II. razredbeni rok

Prijave za upis na sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva i sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u II. upisnom roku primaju se od od 31. kolovoza do 11. rujna 2020.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

1. Online
Treba popuniti online obrazac. Originalni dokumenti se dostavljaju naknadno, a putem online obrasca prilažu se skenirani dokumenti:
a) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što stigne skenirana svjedodžba o završnom ispitu.),
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.
(Dokumenti se mogu skenirati pametnim telefonom pomoću aplikacije Microsoft Ofice Lens i poslati uz asistenciju aplikacije File Manager. (Upute za instalaciju i korištenje ovih dviju aplikacija)  

2. Osobno, dolaskom na Fakultet
Treba popuniti online obrazac, a dolaskom na Fakultet dostavljaju se dokumenti:
a) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (Pristupnici koji ne budu imali svjedodžbu o završnom ispitu u tom trenutku moći će je naknadno dostaviti. Uz njihovo ime će u rezultatima stajati zvjezdica te će ti rezultati biti korigirani nakon što dostave svjedodžbu.),
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.

Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 50 KM uplaćuju se općom uplatnicom putem pošte ili banke na transakcijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".
Za uplate iz inozemstva (Treba uplatiti protuvrijednost u eurima.):
Banka: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Za: Sveučilište u Mostaru
UJ Građevinski fakultet
Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia und Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021

Za informacije o razredbenom postupku i upisima otvorite:

Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

Preddiplomski studij građevinarstva