e-Zbornik - 19. broj

e zbornik n

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 19. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku i sastoji se od deset radova. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO (https://www.ebsco.com/products/research-databases/engineering-source) i Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), a u tijeku su aktivnosti na upisu u nove baze.

Kao nova urednica, poželjela bih dobrodošlicu novim članovima uredničkog odbora i zahvaliti im na suradnji. Također, zahvaljujem autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 19. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti. Aktivnosti na organizaciji 19. broja bile su otežane radi pandemije Covida-19 i najvećim dijelom radi entuzijazma i upornosti uredništva, autora i recenzenata, broj je objavljen na vrijeme, a svi komentari su uvijek dobrodošli kako bi mogli raditi na poboljšanjima….

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za utjecaj buke u urbanim sredinama, utjecaj klimatskih promjena, hidrotehničke sustave, numeričko modeliranje u geotehnici, konstrukcije vjetroagregata, ispitivanje konstrukcija i hidrauličko modeliranje. Radovi pod naslovom „Austrougarski zrakoplovni hangari u Mostaru“ (I. i II. dio) predstavljaju prvu znanstvenu analizu u Bosni i Hercegovini o austrougarskom zrakoplovstvu i arhitekturi objekata vezanih za zrakoplovstvo iz toga razdoblja. Jedan članak daje pregled mogućnosti sudjelovanja Bosne i Hercegovine u prekograničnim projektima financiranim od strane EU-a, s posebnim osvrtom na projekt u kojem je građevinski udio bio značajan, a u cilju približavanja teme sudjelovanja u međunarodnim projektima kolegama iz polja građevinarstva.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći jubilarni 20. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2020. godine.

S poštovanjem,

Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa