Onlina obrana diplomskog rada studenta Zvonimira Prkačina

Obrana diplomskog rada studenta Zvonimira Prkačina pod naslovom Primjena računalnih programa u planiranju izgradnje objekta Doma za nezbrinutu djecu održana je u četvrtak 21. 5. 2020. u 9:00 sati online, putem Google Meeta, pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:
- doc. dr. sc. Dragan Ćubela, predsjednik,
- prof. dr. sc. Vlado Majstorović, mentor i član i
- izv. prof. dr. sc. Ivana Domljan, članica.

online obrana diplomskog rada z prkacin 1

online obrana diplomskog rada z prkacin 2