Odluka o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija

Senat Sveučilišta u Mostaru na 358. sjednici, održanoj 22. travnja 2020. godine, donio je Odluku o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2020./2021. godini.