Prijava u sustav za e-učenje

Svi studenti se trebaju, ako do sada nisu, prijaviti u sustav e-učenja s AAI pristupnim podacima. Novi naziv sustava za e-učenje je SUMARUM (bivši SUMOODLE).