Održana radionica na temu: ECTS i sustav sveučilišnih izbornih kolegija

Na Građevinskom fakultetu u utorak, 10. ožujka 2020. godine, u 11 sati održana je radionica za sve studente Građevinskog fakulteta na temu: ECTS i sustav sveučilišnih izbornih kolegija. Radionicu je održao sveučilišni Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u suradnji sa Studentskim zborom. Na radionici je prezentiran sustav sveučilišnih izbornih kolegija, njegova svrha, način odabira kolegija te mogućnosti koje se studentima pružaju. Senat Sveučilišta je u rujnu 2019. godine donio Odluku o uspostavljanju sustava sveučilišnih izbornih kolegija, kojom su definirani ciljevi, okvir i osnovne karakteristike sustava te popis sveučilišnih izbornih kolegija za akademsku 2019./2020. godinu.

radionica izborni predmeti 10032020 1

radionica izborni predmeti 10032020 2

radionica izborni predmeti 10032020 3

radionica izborni predmeti 10032020 4

radionica izborni predmeti 10032020 5

radionica izborni predmeti 10032020 6

radionica izborni predmeti 10032020 7

radionica izborni predmeti 10032020 8

FOTOGALERIJA