Mario Mikulić

Event

When:
Čet, 14. listopada 2021, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MARIO MIKULIĆ
s brojem indeksa: 461/D
dana, 14. 10. 2021. u 11:00 sati, u predavaonici H
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MAJA PRSKALO, mentorica i članica
3. dr. sc. GORDAN PRSKALO, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PRIMJER SANACIJE ZEMLJANOG NASIPA ZA OBRANU OD POPLAVA

kojeg je uradio kod mentorice prof. dr. sc. MAJE PRSKALO .