Stjepan Kordić

Event

When:
Uto, 24. studenoga 2020, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: STJEPAN KORDIĆ
s brojem indeksa: 406/D
dana, 24. 11. 2020. u 10:00 sati, u predavaonici G
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. GORDAN PRSKALO, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
HIDROLOŠKO BILANCIRANJE VODA AKUMULACIJE RIČICE
kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. GORDANA PRSKALA.