Vinka Kolobarić

Event

When:
Čet, 29. listopada 2020, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: VINKA KOLOBARIĆ
s brojem indeksa: 416/D
dana, 29. 10. 2020. u 11:00 sati, u VIJEĆNICI 
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. MLADEN KOŽUL, predsjednik
2. dr. sc. MAJA PRSKALO, mentorica i članica
3. dr. sc. MIRNA RAIČ, članica
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
PRIMJER ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME ARMIRANO BETONSKOM DIJAFRAGMOM
kojeg je uradila kod mentorice prof. dr. sc. MAJE PRSKALO.