Slavica Koštro

Event

When:
Uto, 27. listopada 2020, 11:30
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: SLAVICA KOŠTRO
s brojem indeksa: 421/D
dana, 27. 10. 2020. u 11:30 sati, u UČIONICI H 
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. MLADEN KUSTURA, predsjednik
2. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
PROJEKT KONSTRUKCIJE STAMBENOG OBJEKTA
kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. VLAHE AKMADŽIĆA.