Jelena Šušak

Event

When:
Čet, 22. listopada 2020, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: JELENA ŠUŠAK
s brojem indeksa: 442/D
dana, 22. 10. 2020. u 12 sati, u UČIONICI A 
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. IVANA DOMLJAN, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
PLANIRANJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE OSNOVNE ŠKOLE U ŠIROKOM BRIJEGU
kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. IVANE DOMLJAN.