Petar Petrović

Event

When:
Uto, 20. listopada 2020, 09:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: PETAR PETROVIĆ
s brojem indeksa: 422/D
dana, 20. 10. 2020. u 9 sati, u UČIONICI H
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. GORDAN PRSKALO, predsjednik
2. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
PROJEKT KONSTRUKCIJE VIDIKOVCA
kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. VLAHE AKMADŽIĆA.