Ivan Matijević

Event

When:
Uto, 22. rujna 2020, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: IVAN MATIJEVIĆ
s brojem indeksa: 424/D
dana, 22. 9. 2020. u 11 sati
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. GORAN ŠUNJIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN KUSTURA, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
PRORAČUN STAMBENE ZIDANE ZGRADE
kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. MLADENA KUSTURE.